کلمه شمار

شمارنده کلمات - با شمارشگر کاراکتر می توانید تعداد کلمات و کاراکترهای متنی را که وارد کرده اید به صورت زنده یاد بگیرید.